.  पेट्रोलियम पदार्थको बैकल्पिक आपूर्तिका लागि पेस गरिएका आशयपत्रका प्रस्तावकहरुलाई नेपाल आयल निगम लि.को अत्यन्त जरुरी सूचना | Notice | Nepal Oil Corporation
Current Retail Selling Price based on Kathmandu (Inclusive VAT) :

 Petrol(MS):NRs 103.00/L • Diesel(HSD):NRs 81.00/L • Kerosene(SKO):NRs 81.00/L • Aviation Turbine Fuel:NRs 90.00/L (Duty Paid) • Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 900.00/KL (Bonded) • LP Gas:NRs 1375.00/cyl  

English | नेपाली

You are here : : Home »

पेट्रोलियम पदार्थको बैकल्पिक आपूर्तिका लागि पेस गरिएका आशयपत्रका प्रस्तावकहरुलाई नेपाल आयल निगम लि.को अत्यन्त जरुरी सूचना

November 10, 2015


Feedback
Send Us Feedback
Name
Email
Address
Message