.  कार्तिक २१ गते शनिबार निजी सवारी साधनको लागि थानकोट डिपोबाट उपलब्ध गराईने पेट्रोलको परिमाण एवं बिक्रेताको नामावली | Notice | Nepal Oil Corporation
Current Retail Selling Price based on Kathmandu (Inclusive VAT) :

 Petrol(MS):NRs 103.00/L • Diesel(HSD):NRs 81.00/L • Kerosene(SKO):NRs 81.00/L • Aviation Turbine Fuel:NRs 90.00/L (Duty Paid) • Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 900.00/KL (Bonded) • LP Gas:NRs 1375.00/cyl  

English | नेपाली

You are here : : Home »

कार्तिक २१ गते शनिबार निजी सवारी साधनको लागि थानकोट डिपोबाट उपलब्ध गराईने पेट्रोलको परिमाण एवं बिक्रेताको नामावली

November 06, 2015

कार्तिक २१ गते शनिबार निजी सवारी साधनको लागि थानकोट डिपोबाट उपलब्ध गराईने पेट्रोलको परिमाण एवं बिक्रेताको नामावली

पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी सम्बन्धि आशयपत्र बारेको सूचना

 

 

 

 


Feedback
Send Us Feedback
Name
Email
Address
Message