.  ३३ औं बार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना | Notice | Nepal Oil Corporation
Current Retail Selling Price based on Kathmandu (Inclusive VAT) :

 Petrol(MS):NRs 104.00/L • Diesel(HSD):NRs 83.00/L • Kerosene(SKO):NRs 83.00/L • Aviation Turbine Fuel:NRs 95.00/L (Duty Paid) • Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1000.00/KL (Bonded) • LP Gas:NRs 1375.00/cyl  

English | नेपाली

You are here : : Home »

३३ औं बार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना

October 01, 2015

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,
यस निगमको मिति २०७२।०४।२९ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको २०९२ औं बैठकको निर्णय अनुसार निगमको ३३ औं बार्षिक साधारण सभा देहायमा उल्लेखित मिति, समय तथा स्थानमा देहायका विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितीको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति :असोज २७ गते बुधबार (अक्टोबर १४, २०१५)
समय: अपरान्ह १ः०० बजे
स्थान: नेपाल आयल निगम लिमिटेड,केन्द्रीय कार्यालयको सभा कक्ष, बबरमहल, काठमाडौं ।
छलफलका विषयहरु
(क) सामान्य प्रस्तावहरु:‚
१) अध्यक्षज्यूको मन्तव्य र ३३ औं बार्षिक साधारण सभाका लागि संचालक समितिको प्रतिवेदन ।
२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७१ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त हुने आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरणलाई छलफल र
पारित गर्ने ।
३) आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्ने ।
४) ३३ औं बार्षिक साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न शेयरधनीहरु तथा संचालकहरुको तर्फवाट एक‚एक जना प्रतिनिधि तोक्ने ।
५) विविध ।


Download file for more information: Public Notice of Annual General Meetings_20150930054241.pdf


Feedback
Send Us Feedback
Name
Email
Address
Message